Överlevnad och överlevnad till ett bra liv


Prinsessan Christina, fru Magnuson, Hjärt-Lungfondens hedersordförande och ordförande för Karolinska Institutets 200-årskampanj ”Genombrott för livet”.

Varför har Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet valt att samarbeta?
Stroke är en av vår tids stora folksjukdomar. Jag tror att många, precis som jag, känner människor i sin omgivning som drabbats. En blodpropp i hjärnan kan vara direkt livshotande eller orsaka allvarliga skador i hjärnan. Skador som i sin tur medför handikapp som gör livet besvärligt för den som drabbats och för anhöriga. Hjärt-Lungfonden och KI har därför bestämt sig för en gemensam kraftsamling för att på allvar hitta dramatiskt förbättrade behandlings- metoder vid akut stroke.

Du är engagerad i båda organisationerna?
Det stämmer. Och jag välkomnar initiativet till samarbete. Hjärt-Lungfonden har lång erfaren- het av att samla in och stödja högkvalitativ forskning. KI har världsledande forskare inom såväl stroke som hjärt-kärlområdet. Tillsammans utgör Hjärt-Lungfonden och KI ett kraftfullt initiativ som jag är övertygad om kan leda till att dels rädda livet på tusentals människor som kommer att drabbas av stroke i framtiden. Dels förbättra livet för tusentals människor genom att minska skadorna vid stroke. Det handlar om överlevnad. Och överlevnad till ett bra liv.

Är stroke en neurologisk sjukdom eller hjärt-kärlsjukdom?
Både och. Man kan väl säga att orsaken sitter i kärlen, men skadorna uppstår i hjärnan. Styrkan med ”Uppdrag: Besegra Stroke” är att det är en bred satsning som omfattar flera delområden. Det är den hittills största samlade satsningen i världen för att minska den akuta skadan vid stroke. Det är därför ett mycket viktigt initiativ och jag hoppas att många stödjer denna kraftsamling – att besegra stroke en gång för alla.

Vad är målet för insamlingen?
Målet är att samla in 40 miljoner kr. Få i världen, om ens någon, har bättre utgångssituation än KI för detta breda forskningsgrepp och för att nå resultat. Därför hoppas vi kunna ge forskarna dessa resurser så snabbt det bara går. Det kommer vi alla att tjäna på.