Logga in
Avatar för admin

av

Livet kan förändras plötsligt

%Y/%m/%d i Pressrum

Nils Wahlgren
Projektledare för Uppdrag: Besegra Stroke
Mitt i livet kan tillvaron förändras utan förvarning. I ena stunden är man frisk och fullt aktiv i yrke, familj och umgänge, i nästa stund är kanske arm och ben förlamade och förmågan att uttrycka en enkel mening försvunnen. Man kan bli beroende av hjälp av en medmänniska för elementära ting som att klä sig, äta, och sköta personlig hygien.

Detta kan drabba gammal som ung. Högt blodtryck, rökning, diabetessjukdom, hjärtsjukdom, höga kolesterolnivåer, övervikt och brist på motion ökar risken men man kan drabbas trots att dessa riskfaktorer saknas. För en tid sedan drabbades en man i 35-årsåldern, vältränad utan riskfaktorer, av plötslig oförmåga att tala. Han hade ett par veckor tidigare drabbats av en partiell avslitning av hälsenan under en bollsport och hade foten i gips. I anslutning till gipsen hade en blodpropp bildats som for iväg upp mot hjärtat. Mannen tillhörde den cirka 25 % av mänskligheten som har en kvarstående öppning mellan hjärtats förmak sedan fostertiden och proppen slank över till artärsidan och fastnade i hjärnan. Lyckligtvis kom han snabbt under vård och blev helt återställd av blodproppsupplösande behandling, så kallad trombolys.

Det går inte lika bra för alla. En tredjedel av alla strokepatienter är så svårt skadade ett år efter stroke att de inte själva klarar sina elementära dagliga aktiviteter. För dem som drabbats av större blodproppar är det bara 5 % som klarar sig själva, övriga är hjälpberoende eller avlidna. I dag vet vi att det inte behöver vara så. Med bättre tillämpning av den kunskap vi redan har och med energiska forskningsinsatser kan vi ändra på förloppet av detta folkhälsoproblem, stroke. Vi kan också minska samhällets kostnader för stroke som i dag uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år.

Forskningen om stroke har inte gynnats av anslag i samma utsträckning som hjärtsjukdom och cancer. Detta faktum bidrog till att Karolinska Institutet och Hjärtlungfonden tog initiativ till ett nytt forskningsprojekt om stroke, ett initiativ som sammanföll med Karolinska Institutets 200-års jubileum 2010.

Programmet presenteras på denna hemsida. Det är helt beroende av stöd från privata donatorer. Vi har Xredan tagit emot över 25 miljoner kronor och siktar på 40 miljoner som ska täcka kostnaderna för vårt treåriga program.

Vår forskning går ut på att förhindra att en blodpropp i hjärnan ger sådana följder som beskrivs inledningsvis i detta brev. Vi vet att vi kan nå dit, vi har enskilda exempel på det. Det går dock inte utan ekonomiskt stöd. Forskning kostar pengar. Men kommer också att ge utdelning i form av minskat lidande för den enskilde och reducerade kostnader för samhället. Hjälp oss att klara av detta! Vi kallar våra delprojekt Hitta Stroke, Öppna Kärlet, Rädda Hjärnan, Skydda Hjärnan och Säkra Framtiden. Läs om delprojekten och om forskarna på denna hemsida. Om du vill och kan ge stöd, använd kontaktlänkarna.

Kommentarsfunktionen är avstängd.