Kontakt

Madeleine Ekholm
Senior Advisor
Hjärt-LungfondenTelefon: 08-566 24 200
E-post: Madeleine Ekholm
www.hjart-lungfonden.se
Mikael Horal
Chef Development Office
Karolinska InstitutetTelefon: 08-524 865 13
E-post: Mikael Horal
www.ki.se
Hjärt-Lungfonden, grundad 1904, är en oberoende ideell förening med uppdrag att samla in och fördela pengar till forskning inom hjärt-, kärl- och lungområdet samt informera om dessa sjukdomar och forskningens resultat. Hjärt-Lungfondens vision är att besegra nutidens stora folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom på samma sätt som de en gång besegrade tuberkulos som folksjukdom i Sverige. Hjärt-Lungfonden är den enskilt största anslagsgivaren till den kliniska forskningen inom området. Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. KIs uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.