Forskarteamet

Sammansättningen av forskare som kommer ingå i Uppdrag: Besegra Stroke är inget annat än ett forskningens drömlag. I flera av projektets delområden håller KIs forskare absolut världsklass. Forskarstaben är utomordentligt stark, både vad gäller internationellt ledande grundforskare och kliniska forskare.

De har visionen, kunskapen och dessutom tillgång till den modernaste tekniken i form av ett av världens mest avancerade kliniska och

experimentella kärllaboratorier. KI har också den modernaste magnetröntgen- och datortomografiutrustningen i Europa. Därutöver koordinerar KI en av världens största databaser om effekterna av akuta strokebehandlingar.

Sammantaget är det få i världen, om ens någon, som har bättre förutsättningar än KI för detta samlade forskningsgrepp.

Nils Wahlgren (Ordf.), Professor i Neurologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, Överläkare Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Projektledare för Uppdrag: Besegra stroke.

Delområden: Samtliga

Maaret Castrén, Professor och överläkare i akutsjukvård, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI. VO Akut.

Delområden: Hitta Stroke

Mia von Euler, Docent och överläkare i neurologi, KIs Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI. VO Internmedicin.

Delområden: Hitta Stroke, Öppna Kärlet, Rädda Hjärnan, Skydda Hjärnan

Niaz Ahmed, Med Dr, ST-läkare i neurologi, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Delområden: Öppna Kärlet, Rädda Hjärnan, Skydda Hjärnan

Staffan Holmin, Docent i klinisk neurovetenskap, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Neuroradiolog vid avdelningen för Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Delområden: Öppna Kärlet

Mikael Svensson, Professor i neurokirurgi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Delområden: Öppna Kärlet, Rädda Hjärnan

David Nathanson, Med Dr och forskningsöverläkare, specialist i endokrinologi och diabetologi, Södersjukhuset. VO Internmedicin.

Delområden: Rädda Hjärnan

Ulf Eriksson, Professor i Vaskulär Biokemi, Institutionen för Medicinsk biologi och fysik, KI.

Delområden: Skydda Hjärnan

Jonas Frisén, Professor i stamcellsforskning, Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi, KI.

Delområden: Säkra Framtiden

Ulf Hedin, Professor i experimentell kärlkirurgi, Överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Delområden: Säkra Framtiden