Logga in

Du går nu igenom arkiven för Pressrum.

Avatar för admin

av admin

Ny metod räddade Annelie

%Y/%m/%d i Pressrum

Du är 33 år gammal och fick en stor propp i hjärnan, berätta.
Det var den 2 november 2009. Jag och min man gick upp tidigt på morgonen för att göra ett graviditetstest. Jag satt på badkarskanten och väntade på resultatet då jag plötsligt ramlade baklänges. Min man fångade upp mig i fallet och såg då att jag var förlamad i halva ansiktet och ena sidan av kroppen. Han förstod, som tur var, direkt att det var allvarligt och tänkte hjärnblödning eller propp. Jag själv förstod inte alls att jag var allvarligt sjuk.

Vad hände sedan?
Han ringde 112. De förstod direkt situationen och en ambulans kom snabbt. På sjukhuset såg de att jag hade en stor propp i ett stort kärl. En tredjedel av ena hjärnhalvan var utan blod. Läget var mycket allvarligt, livshotande. På sjukhuset fick jag till att börja med trombolys, propplösande läkemedel, men det hjälpte ej.
Läkaren föreslog då för min man att de skulle använda en helt ny metod för att öppna kärlet. Jag har en minnesbild av att jag ligger på operationsbordet och ser min hjärna på en datorskärm och hör vårdpersonalen säga att jag är gravid. Sedan kommer jag inte ihåg något mer.

Vad innebar den nya metoden?
Man går in i kärlet med ett slags instrument som kan fällas ut. Lite som ett hönsnät som fälls ut som öppnar kärlet, men också pressar bort proppen. Eftersom metoden var så ny, endast ca 25 gånger hade den använts i Europa, var min man Tobias tvungen att skriva under ett papper som gav läkaren tillstånd att genomföra ingreppet. Ett tufft beslut för Tobias, men han valde att lita på läkaren som trodde mycket på metoden.

Och här sitter du nu efter så kort tid, hur mår du?
Jag är otroligt nog helt återställd. Läkarnas ingrepp gav ett direkt resultat. Bara några dagar efter händelsen kände jag mig nästan normal. Sjukhuspersonalen skulle hjälpa mig att gå upp och duscha dagen efter, men jag klarade mig helt själv. Efter två veckors noggrann utredning visade det sig att jag inte fått några som helst fysiska men till följd av proppen. Jag är helt återställd och dessutom fortfarande gravid, vilket är nästan helt osannolikt.

Annelie
Hur ser du på det som hänt?
Att allt hade kunnat gå sämre. Jag har haft en enorm tur från början till slut; min man var hemma och kunde ringa 112, ambulansen kom snabbt, lite trafik, bästa kirurgen på plats på KS. Jag är så djupt imponerad av den vård jag fått. Jag känner en enorm tacksamhet. Sedan har jag givetvis sämre dagar när jag känner mig rädd att det ska hända igen, men KS har mig under uppsikt så jag börjar kunna slappna av lite mer.


Professor Nils Wahlgren:
Annelies fall kanske låter som en solskenshistoria, vilket det ju också är med tanke på att hon inte fått några som helst men efter en stor propp. Men, det visar också hur förbättrade metoder dramatiskt kan påverka utgången. Det är i det akuta skedet av stroke som de stora möjligheterna finns att rädda liv och minska följdskadorna. Därför är kraftsamlingen Uppdrag: Besegra Stroke så viktig för att vi ska kunna bli bättre i alla steg av det akuta sjukdomsläget.

Avatar för admin

av admin

Nationella strokekampanjen

%Y/%m/%d i Pressrum

Att rädda fler människor till ett bättre liv genom att känna igen symtomen och larma direkt är syftet med den Nationella strokekampanjen som ska pågå från 2011 till 2013. Eftersom det är livsviktigt att få vård snabbt är ett av kampanjens mål att halvera tiden från symtom till larm.

Kampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner. Den bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2009 som går ut på att öka kännedomen om stroke till allmänheten.

Gå in på www.strokekampanjen.se och gör AKUT-testet!

Avatar för admin

av admin

Livet kan förändras plötsligt

%Y/%m/%d i Pressrum

Nils Wahlgren
Projektledare för Uppdrag: Besegra Stroke
Mitt i livet kan tillvaron förändras utan förvarning. I ena stunden är man frisk och fullt aktiv i yrke, familj och umgänge, i nästa stund är kanske arm och ben förlamade och förmågan att uttrycka en enkel mening försvunnen. Man kan bli beroende av hjälp av en medmänniska för elementära ting som att klä sig, äta, och sköta personlig hygien.

Detta kan drabba gammal som ung. Högt blodtryck, rökning, diabetessjukdom, hjärtsjukdom, höga kolesterolnivåer, övervikt och brist på motion ökar risken men man kan drabbas trots att dessa riskfaktorer saknas. För en tid sedan drabbades en man i 35-årsåldern, vältränad utan riskfaktorer, av plötslig oförmåga att tala. Han hade ett par veckor tidigare drabbats av en partiell avslitning av hälsenan under en bollsport och hade foten i gips. I anslutning till gipsen hade en blodpropp bildats som for iväg upp mot hjärtat. Mannen tillhörde den cirka 25 % av mänskligheten som har en kvarstående öppning mellan hjärtats förmak sedan fostertiden och proppen slank över till artärsidan och fastnade i hjärnan. Lyckligtvis kom han snabbt under vård och blev helt återställd av blodproppsupplösande behandling, så kallad trombolys.

Det går inte lika bra för alla. En tredjedel av alla strokepatienter är så svårt skadade ett år efter stroke att de inte själva klarar sina elementära dagliga aktiviteter. För dem som drabbats av större blodproppar är det bara 5 % som klarar sig själva, övriga är hjälpberoende eller avlidna. I dag vet vi att det inte behöver vara så. Med bättre tillämpning av den kunskap vi redan har och med energiska forskningsinsatser kan vi ändra på förloppet av detta folkhälsoproblem, stroke. Vi kan också minska samhällets kostnader för stroke som i dag uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år.

Forskningen om stroke har inte gynnats av anslag i samma utsträckning som hjärtsjukdom och cancer. Detta faktum bidrog till att Karolinska Institutet och Hjärtlungfonden tog initiativ till ett nytt forskningsprojekt om stroke, ett initiativ som sammanföll med Karolinska Institutets 200-års jubileum 2010.

Programmet presenteras på denna hemsida. Det är helt beroende av stöd från privata donatorer. Vi har Xredan tagit emot över 25 miljoner kronor och siktar på 40 miljoner som ska täcka kostnaderna för vårt treåriga program.

Vår forskning går ut på att förhindra att en blodpropp i hjärnan ger sådana följder som beskrivs inledningsvis i detta brev. Vi vet att vi kan nå dit, vi har enskilda exempel på det. Det går dock inte utan ekonomiskt stöd. Forskning kostar pengar. Men kommer också att ge utdelning i form av minskat lidande för den enskilde och reducerade kostnader för samhället. Hjälp oss att klara av detta! Vi kallar våra delprojekt Hitta Stroke, Öppna Kärlet, Rädda Hjärnan, Skydda Hjärnan och Säkra Framtiden. Läs om delprojekten och om forskarna på denna hemsida. Om du vill och kan ge stöd, använd kontaktlänkarna.

Avatar för admin

av admin

Forskarkretsen på KERIC

%Y/%m/%d i Pressrum

Den 4 maj 2011 var hela forskarkretsen inbjuden till forskningslabbet KERIC. Nils Wahlgren berättade om Uppdrag: Besegra stroke och Staffan Holmin talade om KERIC.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2012 gick till Professor Ulf Eriksson

%Y/%m/%d i Pressrum

Idag gick det stora forskningsanslaget till Ulf Eriksson på KI som även är projektledare för Uppdrag: Besegra Strokes delprojekt: Skydda hjärnan. De stora anslag Ulf har mottagit kommer att genera i att han och hans forskningsgrupp nu kan identifiera nya och viktiga sjukdomsmekanismer som regleras av kroppsegna singalmolekyler och som kan ha stor betydelse för att minska typ 2-diabetes och därmed dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar.

Inom Uppdrag: Besegra Stroke så arbetar Ulf med att få ny kunskap och verktyg för att kontrollera att blodhjärnbarriärens normala funktion kan upprätthållas vid en stroke, och skydda hjärnan från de stroke-relaterade skador som annars uppstår via en klinisk studie.

För att läsa hela artikeln, vänligen besök länken nedan:
http://www.hjart-lungfonden.se/-Nyheter-/HKH-Prins-Daniel-delade-ut-Stora-forskningsanslagt-till-professor-fran-KI/