Logga in

Stroke kommer plötsligt. Utan förvarning. Ett aktivt liv kan plötsligt slockna eller förändras till ett liv beroende av hjälp för att utföra det mest grundläggande i vardagen. Det blir som ett plötsligt åldrande och anhöriga påverkas mycket.

Världsledande forskare på Karolinska Institutet ser i dag att det finns stora möjligheter att på allvar förbättra diagnosen för dem som drabbas av stroke. Vad som krävs är rätt hjälp, i rätt tid. Det låter kanske enklare än vad det i själva verket är. Stora forskningsinsatser krävs för bättre och mer förfinande behandlingsmetoder. Det handlar om förbättringar i alla steg under en akut stroke. För att rädda liv. För att minska de skador som uppstår i hjärnan som följd av en stroke – ett tilltäppt kärl eller en blödning. Uppdrag: Besegra Stroke fokuserar på den akuta fasen av stroke eftersom här finns ett tidsfönster med de största möjligheterna att ingripa och begränsa hjärnskadan.

För varje minut som går dör två miljoner nervceller. För varje minut som går förkortas den drabbades livslängd med 3 veckor, för varje timme med ca 3,5 år.
Många saker påverkar utgången av en stroke och därför har Karolinska Institutets forskare i Uppdrag: Besegra Stroke utformat ett brett forskningsprogram, i själva verket världens bredaste inom strokeforskningen, för att säkra framgång.

Styrkan med Uppdrag: Besegra Stroke är att det är en bred satsning som omfattar flera delområden. Det är den hittills största samlade satsningen i världen för att minska den akuta skadan vid stroke. Det är därför ett mycket viktigt initiativ och jag hoppas att många stödjer denna kraftsamling – att besegra stroke en gång för alla.
Prinsessan Christina, fru Magnusson
Läs mer

Aktuellt

  • Publikationer
    mar 9, 2015

    Threshold for NIH stroke scare in predicting vessel occlusion and functional outcome after stroke thrombolysis. Cooray C, Fekete K, Mikulik R, Lees KR, Wahlgren N, [...]